INFORMATION

Updated:
BundleID:
com.dienchan.dienchanapp
Version:
1.0.1
Category:
Medical
Required:
Android
Rating:
54
Publish:
2022-10-02
Price:
Free
Developer:

WHAT'S NEW

Diện Chẩn là phương pháp dưỡng sinh mới do GS.TSKH Bùi Quốc Châu phát minh. Diện Chẩn giúp nhận biết các dấu hiệu bất ổn của của cơ thể, từ đó sử dụng một số dụng cụ đơn giản tác động trên bề mặt da khắp toàn thân. Mục đích để phòng và chăm sóc bản thân và gia đình một cách an toàn, nhanh chóng và hiệu quả.

DienChan App SCREENSHOT

【图】DienChan(截图 0)【图】DienChan(截图 1)【图】DienChan(截图 2)

DienChan App DESCRIPTION

Dien Chan is a new nursing method invented by Prof. Dr. Bui Quoc Chau. Dien Chan helps to recognize the signs of instability of the body, thereby using some simple tools that affect the skin surface throughout the body. The purpose is to prevent and take care of yourself and your family safely, quickly and effectively.

SIMILAR to DienChan App

DienChan App DOWNLOAD

Free DownloadGoogle PlayOfficial Website

App REVIEWS

Bo

Tuyệt vời !