INFORMATION

Updated:
BundleID:
com.khanhhoi.GTS
Version:
Latest
Category:
Maps & Navigation
Required:
Android
Rating:
40
Publish:
2017-12-04
Price:
Free
Developer:

WHAT'S NEW

- Click 2 lần nút Back sẽ thoát chương trình.

SCREENSHOT

【图】GTS(截图 0)【图】GTS(截图 1)【图】GTS(截图 2)

DESCRIPTION

Hệ thống theo dõi, quản lý và điều hành vận tải sử dụng hộp đen GPS, giúp quản lý phương tiện và tài sản một cách dễ dàng.

READ MORE...

RELATE

DOWNLOAD

Free DownloadGoogle PlayOfficial Website